Byggegruber

Byggegruber anvendes i større og større omfang i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Byggegruberne anvendes bl.a. ved lægning af ledninger i jord eller ved udgravninger under grundvandsspejlet. Byggegruber bliver typisk etableret af stålspuns som er afstivet med enten ankre eller indvendig afstivning.

 

Munck Havne & Anlæg har etableret flere byggegruber rundt om i landet for både privat og offentlige instanser. Vi har i Munck Havne & Anlæg opbygget en stor ekspertise og Know How i etablering af byggegruber og vi er sikre på at vi kan være dig behjælpelig med dit projekt.